Hỗ trợ từ xa
 
Thông báo
 
Liên kết mạng xã hội

 
Thống kê truy cập
Đang xem: 7
Trong ngày: 26
Tổng truy cập: 52135
 
VỀ ĐẦU TRANG

Báo cáo và thống kê

Báo cáo lãi lỗ bán hàng

Truy cập --> Menu --> Báo cáo --> Báo cáo lãi/lỗ bán hàng --> Xuất hiện giao diện

bao cao lai lo ban han

Ý nghĩa các cột trên báo cáo lãi / lỗ:

+ Thông tin tổng cộng các cột

bao cao lai lo ban han

Doanh thu hay chênh lệch theo từng nhóm.

+ Cột [Doanh thu]: Tổng doanh số bán được trong tháng.

+ Cột [Chiết khấu]: Tổng tiền chiết khấu (khuyến mãi) cho khách hàng.

+ Cột [Giá vốn]: Giá vốn gốc của từng mặt hàng, ví dụ: bánh Quy, mua 4 đồng, bán 5 đồng, vậy giá vốn là 4 đồng, nhưng khi nhập hàng giá nhập có thể thay đổi theo thời gian nên giá vốn coi như là đơn giá nhập bình quân.

+ Cột [Chênh lệch]: nếu cột này >0 , tức hàng đó bán có lãi, nếu <0, tức hàng này đang bị lỗ.

+ Cột [Chêch lệch bình quân / hàng hóa]: 1 mặc hàng đó lãi bình quân bao nhiêu, ví dụ: tổng lãi của bánh quy, trong tháng 10 là 200 vnd, tổng số lượng bán là 20 cái, vậy chênh lệch bình quân là  = 200/20 :   10 vnd, tức 1 cái bánh quy bán lãi là 10 vnd.

 

Design by Nhật Thành.NET